{{item.title}} {{item.value}} {{item.energyUnit}}/100 g {{item.value}} {{item.energyUnit}}/kg/min
{{item.title}} {{item.value}} {{item.energyUnit}}/100 g {{item.value}} {{item.energyUnit}}/kg/min
account_circle

Smluvní podmínky


Služba KalorickéTabulky.cz je provozována za níže uvedených podmínek. Provozovatel je oprávněn tyto podmínky kdykoliv změnit. Jakékoliv změny podmínek budou zveřejněny na stránce KalorickéTabulky.cz a vstoupí v účinnost 30 dní po jejich zveřejnění.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů služby KalorickéTabulky.cz se řídí podmínkami Ochrana osobních údajů

Odpovědnost a záruky


Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za správnost údajů na serveru KalorickéTabulky.cz a nenese ani žádné záruky a odpovědnost za škody nebo újmu vzniklou na základě použití služby KalorickéTabulky.cz. Provozovatel má právo smazat účet registrovaného uživatele, do kterého se uživatel žádným způsobem nepřihlásil po dobu více než jednoho roku.

Ochrana práva k databázi


Pořizovatelem databáze kalorických tabulek potravin a energetického výdeje aktivit je Provozovatel. Databáze požívá ochrany na základě zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Bez výslovného schválení pořizovatele databáze je zakázáno trvalé nebo dočasné kopírování obsahu databáze či některých jejich částí na jiný podklad. Bez výslovného schválení pořizovatele je rovněž zakázáno veřejné zpřístupnění obsahu databáze rozmnožením či jiným způsobem. V případě porušení práva k databázi je pořizovatel oprávněn požadovat okamžité stažení neoprávněného přepisu databáze a současně poskytnutí přiměřené finanční náhrady za způsobenou újmu.

Provozovatel služby


Provozovatelem služby je Dine4Fit, a.s., Škroupova 631/6, 500 02 Hradec Králové, IČ 25766937
Tyto smluvní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 4. 2015.

Smluvní podmínky služby Jídelníčky úspěšných od Kalorických tabulek

Služba Jídelníčky úspěšných slouží k ukázkám skutečných jídelníčků vybraných uživatelů Kalorických tabulek (dále Ukázkoví uživatelé), kteří snížili svoji tělesnou hmotnost a snížená tělesná hmotnost se jim podařila podle záznamů v Kalorických tabulkách udržet. Ukázkoví uživatelé jsou vybíráni tak, aby byli podobní objednateli služby podle parametrů: pohlaví, věk, výška a váha na začátku hubnoucího období. Za účelem ochrany osobních údajů je každému Ukázkovému uživateli přiřazeno fiktivní křestní jméno a první písmeno příjmení, která nejsou skutečným jménem a příjmením Ukázkového uživatele.

V Jídelníčcích úspěšných jsou dostupné jídelníčky Ukázkových uživatelů v časových intervalech, ve kterých Ukázkoví uživatelé úspěšně snížili svoji tělesnou hmotnost. Uvedené časové intervaly jsou rozděleny podle kalendářních týdnů. Služba Jídelníčky úspěšných vybírá z každého týdne jeden ukázkový denní jídelníček a navíc ukazuje pohybové aktivity Ukázkového uživatele ze stejného týdne.

Každý uživatel služby Jídelníčky úspěšných získá při zahájení užívání služby přístup k pěti Ukázkovým uživatelům a každý kalendářní měsíc má možnost provést výměnu pěti Ukázkových uživatelů za jiné Ukázkové uživatele.

Platby a garance vrácení platby

Jídelníčky úspěšných jsou placenou službou. Objednávat službu mohou pouze osoby starší 18 let, které souhlasí s těmito smluvními podmínkami a výší zvolených fixních poplatků hrazených dopředu buď měsíčně, nebo ročně. Poplatky jsou strhávány v kalendářní den měsíce odpovídajícímu kalendářnímu dni měsíce v den objednávky a jejich maximální částka dle vybraných služeb a období nikdy nepřesáhne jednorázově 500 Kč. V případě platby přes třetí strany (např. Google Payments, GoPay) je nutné dodržovat také podmínky třetích stran. Ukončení předplatného lze provést v aplikaci Kalorické tabulky, čímž dojde k ukončení služby Jídelníčky úspěšných k poslednímu dni předplaceného období a následně vám již žádné platby nebudou strhávány.

Objednáte-li si službu Jídelníčky úspěšných a nebudete s ní spokojeni, máte právo na vrácení celé platby, avšak jen v případě, že požádáte o vrácení platby na e-mailovou adresu support@dine4fit.com nejdéle do 48 hodin od zaplacení. Do předmětu e-mailu uveďte: Žádost o vrácení platby za Jídelníčky úspěšných a v těle mailu uveďte váš účet, přes který se přihlašujete do služby Kalorické tabulky, a datum platby. Uvedení důvodu požadavku na vrácení platby není povinné.

Veškerá komunikace týkající se plateb bude zasílána na e-mailový účet zákazníka, který slouží zároveň k přihlašování do aplikace Kalorické tabulky. K veškeré komunikaci o platbách ze strany zákazníka vůči provozovateli služby slouží e-mail support@dine4fit.com.

Odpovědnost Provozovatele

Jídelníčky Ukázkových uživatelů nelze považovat za vzorové jídelníčky. Tyto jídelníčky mohou obsahovat i nevhodné stravovací návyky, které sice mohly vést ke snížení tělesné hmotnosti Ukázkových uživatelů, ale nemusí být vhodné pro zlepšení nebo udržení vašeho zdraví. Pokud chcete mít jistotu návrhu správného jídelníčku připraveného přesně pro vás, obraťte se na lékaře s odborností vhodnou pro vaši léčbu nebo výživového poradce. Pro uživatele Kalorických tabulek, kteří mají BMI 22 a méně, používání služby Jídelníčky úspěšných nedoporučujeme.
Provozovatel služby
Provozovatelem služby je Dine4Fit, a.s., Škroupova 631/6, 500 02 Hradec Králové, tel: 493 815 814, IČ 25766937.
Smluvní podmínky služby Jídelníčky úspěšných Kalorických tabulek jsou platné od 19. 10. 2017.


{{feedback.text}}
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabulkách